47 - Nařízení města Vlašimi č. 3/ 2014 Údržba komunikací

 

Datum schválení: 29.9.2014 RM

 

Datum platnosti: 13.10.2014

 

Datum účinnosti: 29.10.2014

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 14.1.2015