48 - Nařízení města Vlašimi č. 4/ 2014- Doplnění tržního řádu

 

Datum schválení: 8.12.2014 RM

 

Datum platnosti: 10.12.2014

 

Datum účinnosti: 10.12.2014

 

Datum pozbytí platnosti: 26.2.2015

publikováno 14.1.2015