49 - Nařízení města Vlašimi č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád

 

Datum schválení: 9.2.2015 RM

 

Datum platnosti: 11.2.2015

 

Datum účinnosti: 26.2.2015

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 16.4.2015