Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 o veřejném pořádku

 

Datum schválení: 12.12.2005 ZM

 

Datum platnosti: 16.12.2005

 

Datum účinnosti: 1.1.2006

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 13.8.2014