50 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholu na veř.prostranstvích

 

 

Datum schválení: 27.4.2015 ZM

 

Datum platnosti: 28.5.2015

 

Datum účinnosti: 12.6.2015

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 1.6.2015