51 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místních poplatcích

 

 

Datum schválení: 22.6.2015 ZM

 

Datum platnosti: 24.6.2015

 

Datum účinnosti: 8.7.2015

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 24.6.2015