52 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o regulaci míst k provozování sázkových her

 

Datum schválení: 22.6.2015 ZM

 

Datum platnosti: 24.6.2015

 

Datum účinnosti: 8.7.2015

 

Datum pozbytí platnosti: 18.9.2015

publikováno 24.6.2015