56 - Obecně závazná vyhláška č.2/20016 Požární řád

 

 

Datum schválení: 26.4.2016 ZM

 

Datum platnosti: 26.4.2016

 

Datum účinnosti: 11.5.2016

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 26.4.2016