Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, kterou se mění a doplňuje vyhl. č. 1/1993 - Územní plán

 

Datum schválení: 12.12.2005 ZM

 

Datum platnosti: 13.12.2005

 

Datum účinnosti: 29.12.2005

 

Datum pozbytí platnosti: 12.10.2010

publikováno 20.8.2014