Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze vstupného

 

Datum schválení: 29.04.2019 ZM

 

Datum platnosti: 30.4.2019

 

Datum účinnosti: 15.05.2019

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 30.4.2019