Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

Datum schválení: 29.04.2019 ZM

 

Datum platnosti: 30.4.2019

 

Datum účinnosti: 01.07.2019

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 30.4.2019