Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů

 

Datum schválení: 29.04.2019 ZM

 

Datum platnosti: 30.4.2019

 

Datum účinnosti: 01.01.2020

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 29.5.2019