Obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie ve Vlašimi

 

Datum schválení: 12.12.2005 ZM

 

Datum platnosti: 6.12.2005

 

Datum účinnosti: 1.1.2006

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 20.8.2014