Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku ze psů

 

Datum schválení: 16.12.2019 ZM

 

Datum platnosti: 17.12.2019

 

Datum účinnosti: 01.01.2020

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 8.1.2020