Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o dani z nemovitých věcí

 

Datum schválení: 24.08.2020 ZM

 

Datum platnosti: 08.09.2020

 

Datum účinnosti: 30.09.2020

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 30.9.2020