Obecně závazná vyhláška č. 8/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místních poplatcích

 

Datum schválení: 12.12.2005 ZM

 

Datum platnosti: 16.12.2005

 

Datum účinnosti: 1.1.2006

 

Datum pozbytí platnosti: 1.1.2011

publikováno 18.9.2014