Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o zrušení obecně závazné vyhlášky o užívání městského praporu ze dne 5.4.1994 ve znění novely ze dne 26.9.1994

 

Datum schválení: 20.2.2006 ZM

 

Datum platnosti: 24.2.2006

 

Datum účinnosti: 12.3.2006

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 20.8.2014