Nařízení města č. 5/2016 - stání vozidel Lidická ulice

 

Datum schválení: 17.10.2016 RM

 

Datum platnosti: 18.10.2016

 

Datum účinnosti: 02.11.2016

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 20.12.2016