Nařízení města Vlašimi č. 1/2016, kterým se vymezují oblasti města Vlašimi, ve kterých se platí za časově omezené stání vozidel

 

 

Datum schválení: 7.3.2016 RM

Datum platnosti: 8.3.2016

 

Datum účinnosti: 1.4.2016

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 8.3.2016