Nařízení města Vlašimi č. 1/2017 - údržba komunikace

 

Datum schválení: 30.10.2017 RM

 

Datum platnosti: 02.11.2017

 

Datum účinnosti: 17.11.2017

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 1.12.2017