Nařízení města Vlašimi č. 4/2016 - údržba komunikace

 

Datum schválení: 03.10.2016 RM

 

Datum platnosti: 18.10.2016

 

Datum účinnosti: 02.11.2016

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 19.10.2016