Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/1993 - Územní plán

 

Datum schválení: 27.6.2005 ZM

 

Datum platnosti: 28.6.2005

 

Datum účinnosti: 14.7.2005

 

Datum pozbytí platnosti: 12.10.2010

publikováno 14.5.2015