Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 - Požární řád města Vlašimi

 

Datum schválení: 12.12.2005 ZM

 

Datum platnosti: 16.12.2005

 

Datum účinnosti: 1.1.2006

 

Datum pozbytí platnosti: 31.8.2008

publikováno 22.9.2014