Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 - zábavná pyrotechnika

OZV č. 6/2016 – zábavní pyrotechnika

 

Datum vyvěšení: 20.12.2016

 

Datum nabytí platnosti: 20.12.2016

 

Datum nabytí účinnosti: 4.1.2016

publikováno 20.12.2016