Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 - školské obvody

OZV č. 7/2016 – školské obvody

 

Datum vyvěšení: 20.12.2016

 

Datum nabytí platnosti: 20.12.2016

 

Datum nabytí účinnosti: 4.1.2016

publikováno 20.12.2016