Obečně závazná vyhláška města Vlašimi č. 3/2016, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

 

Datum schválení: 20.6.2016 ZM

 

Datum platnosti: 28.6.2016

 

Datum účinnosti: 13.7.2016

 

Datum pozbytí platnosti: 04.01.2017

publikováno 28.6.2016