Úplné znění - Nařízení města Vlašimi č. 2/2014, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 3/2012, č. 4/2012, č. 5/2012 a č. 1/2014

 

Datum schválení: 29.10.2012 RM

 

Datum platnosti:

 

Datum účinnosti:

 

Datum pozbytí platnosti: 26.2.2015

publikováno 14.1.2015