Finanční výbor zastupitelstva města

 

Předseda: Mgr. Radovan Cáder
Členové: PaedDr. Jiří Tůma
  Ing. Martin Provazník
  Irena Tesárková
  Pavel Havlíček