Občanské průkazy

Zavedení elektronických občanských průkazů.

Od 1. ledna 2012 se vydávají nové typy občanských průkazů:

- občanský průkaz se strojově čitelnými údaji,

- občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tento OP se vydává pouze na výslovnou žádost žadatele a za správní poplatek 500,- Kč).

Pro občany tato změna znamená, že si již nemusí nosit fotografii. Podoba občana je pořizována přímo na městském úřadě při podání žádosti o občanský průkaz tak, jako je tomu při podání žádosti o cestovní doklad. O občanský průkaz může nyní občan požádat u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Od 1. ledna 2012 lze vydat občanský průkaz na základě žádosti zástupce nezletilého i občanu mladšímu 15 let. Za vydání tohoto občanského průkazu se však musí uhradit správní poplatek ve výši 50,- Kč. Zástupce nezletilého však musí prokázat, že nezletilý má státní občanství České republiky, a to doložením následujících dokladů - rodný list nezletilého a rodné listy obou rodičů.

 

Cestovní doklady - upozornění rodičům nezletilých

 

Upozorňujeme rodiče nezletilých dětí, že chtějí-li v letošním roce vycestovat i s dětmi do zahraničí, musí si nechat pro své děti vystavit samostatný cestovní doklad. Dnem 26. června 2012 končí platnost zápisů občanů mladších 15 let v cestovním dokladu rodičů. Po tomto datu musí mít každý svůj vlastní cestovní doklad.

Žádáme proto rodiče, kteří plánují dovolenou i s dětmi do zahraničí, aby podání žádosti o cestovní doklad pro své nezletilé dítě neodkládali a včas o jeho vystavení požádali. Vyhotovení cestovního dokladu trvá minimálně 21 dnů a správní poplatek činí 100,- Kč, zástupce nezletilého musí prokázat, že nezletilý má statní občanství České republiky, a to doložením následujících dokladů – rodný list nezletilého a rodné listy obou rodičů.

 

                                                                                                                      Odbor vnitřních věcí

publikováno 27.2.2012