Na základě školení Ministerstva pro místní rozvoj a rozsudku Nejvyššího správního soudu 1As166/2016-38 upřesňujeme informace k problematice dopravního napojení na veřejně přístupnou komunikaci při dělení a scelování pozemků.