Pečovatelská služba okresu Benešov

Informační leták (pdf 416,83 kB)

POMOC NABÍZÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKRESU BENEŠOV

Která Vám i Vaším blízkým pomůže zůstávat v domácím prostředí a zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života.

Více informací viz informační leták.

Kontakt: Mgr. Magdalena Kopecká, tel.: 734 574 662, kopecka@ps-benesov.cz

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

  • seniorům,
  • osobám s tělesným postižením,
  • osobám s chronickým onemocněním,
  • osobám se zdravotním postižením,

které mají sníženou soběstačnost, nemají zajištěnu potřebnou podporu a pomoc a pomoc není možné zajistit pomocí rodiny, komunity nebo komerční služby.

Město Vlašim má dva Domy s pečovatelskou službou (dále jen DPS) ve kterých je celkem 63 bytů zvláštního určení, tak se označují byty v DPS. Byty jsou určeny především seniorům, kteří vyžadují z důvodu svého zdravotního nebo sociálního stavu pomoc.

Byty jsou soustředěny v Lidické ulici 529 a v Severní ulici 987. V obou domech je zázemí pro pečovatelky, které pomáhají nejen obyvatelům DPS, ale poskytují služby i v domácnostech osob viz informační leták. Dále jsou oba domy bezbariérové.

Více informací viz informační leták.

Kontakt: Mgr. Magdalena Kopecká, tel.: 734 574 662, kopecka@ps-benesov.cz

publikováno 13.11.2020