Informace o kontrolách za rok 2021

Živnostenský odbor ve Vlašimi zveřejňuje informace o kontrolách za rok 2021

(§ 26 zák. č. 255/2012Sb., o kontrole-kontrolní řád)

Označení kontrolního orgánu:    

Městský úřad Vlašim, odbor živnostenský, kontrolně-správní oddělení

Oblast kontrol:

živnostenské podnikání

Zákony:

 • živnostenský zákon (zák. č. 455/1991Sb.), 
 • o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992Sb.),  
 • o povinném značení lihu (zák. č. 307/2013Sb.),  
 • o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (zák. č. 65/2017Sb.),         
 • označení tabákových výrobků (zák. č. 353/2003Sb.) a další 
 • zvláštní právní předpisy vztahující se k podnikání                                            

Kontrolované osoby:

- podnikající fyzické osoby (FO)
- právnické osoby (PO) 

Celkem bylo provedeno 77 kontrol, z toho

- 53 fyzických osob (FO)
- 24 právnických osob (PO)

Celkem bylo uloženo 9 pokut, z toho

- 8x příkazový blok na místě
- 1x pokuta příkazem

Nejčastější pochybení

 • neohlášení ukončení činnosti v provozovně 
 • neohlášení zahájení činnosti v provozovně
 • neoznačení provozovny
 • neoznačení sídla
   
publikováno 12.1.2022