Zveřejňujeme informace o kontrolách za rok 2019

Živnostenský odbor ve Vlašimi zveřejňuje informace o kontrolách za rok 2019

(§ 26 zák. č. 255/2012Sb., o kontrole-kontrolní řád)

 

Označení kontrolního orgánu:

Městský úřad Vlašim, odbor živnostenský, kontrolně-správní oddělení

 

Oblast kontrol:

Živnostenské podnikání

 

Zákony:

- živnostenský zákon (zák. č. 455/1991Sb.),

- o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992Sb.),

- o povinném značení lihu (zák. č. 307/2013Sb.),

- o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (zák. č. 65/2017Sb.),

- označení tabákových výrobků (zák. č. 353/2003Sb.) a další

- zvláštní právní předpisy vztahující se k podnikání

 

 

Kontrolované osoby:

podnikající fyzické osoby (FO), právnické osoby (PO) a fyzické zahraniční osoby (FZO)

Celkem bylo provedeno 203 kontrol: z toho 138 fyzických osob, 3 fyzické zahraniční osoby, 62 právnických osob

Celkem bylo uloženo 11 pokut: z toho 11x příkazový blok na místě

0 správní řízení

 

Nejčastější pochybení:

- neohlášení ukončení činnosti v provozovně

- neohlášení zahájení činnosti v provozovně

- nesprávné označení provozovny a sídla

 

 

publikováno 3.1.2020