Správa zámeckého parku

Rozhodnutím vedení města Vlašimi vznikla 18.2.1992 nová organizační složka Městského úřadu Vlašim, jejíž úkolem se stala systematická péče o zámecký park ve Vlašimi - Správa zámeckého parku (dále SZP).

Během své 20leté existence se v jejích řadách vystřídalo několik desítek jak stálých (kmenových) zaměstnanců, tak i pracovníků v kategorii VPP (veřejně prospěšná práce). Dnes SZP disponuje deseti zaměstnanci včetně vedoucího - správce parku - a také odpovídajícím strojovým parkem, potřebným k úspěšné údržbě 75ha parku.

Sídlo s hospodářským dvorem je příhodně umístěno v bývalém areálu SVaK, při spodním vjezdu do parku, s označením: Starý mlýn čp. 56.

publikováno 8.10.2012