O Městské policii

Městská policie ve Vlašimi zajišťuje ochranu veřejného pořádku a majetku.