O Městské policii

Městská policie ve Vlašimi zajišťuje ochranu veřejného pořádku a majetku.

O nás

Městská policie ve Vlašimi zajišťuje nepravidelný výkon služby, jelikož současný personální stav neumožňuje zabezpečit nepřetržitý provoz. Výkon služby je zaměřen v denní době zejména na dopravu v klidu a administrativu spojenou s výkonem služby. V noční době je činnost hlídky soustředěna na oblast veřejného pořádku a ochranu majetku. Výkon služby v současné době zajišťuje pět strážníků včetně velitele.

publikováno 13.1.2012