Komise rady

Komise pro zadávání a posuzování veřejných zakázek
Předseda: Luděk Janko
Členové: Zdeněk Dvořák
  PaedDr. Petr Martínek
  PaedDr. Jiří Tůma
  Karel Kroupa
   
Komise výstavby
Předseda: Josef Slunečko
Členové: Ing. Jan Bursík
  Zdeněk Dvořák
  Ing. Josef Setnička
  Ing. Jiří Pícha
  Miloslav Hess
  Mgr. Roman Švejda
   
Komise dopravy
Předseda: Luděk Janko
Členové: Karel Matuška
  Lukáš Slabý
  Ing. Marek Matuška
  Jiří Vondruška
  Jaroslav Hrubec
  Zdeněk Brýl
  Bc. Milan Mach
  Miloslav Kněžík
   
Komise výchovy a vzdělávání, prevence kriminality a bezpečnosti ve městě
Předseda: Mgr. Olga Šťastná
Členové: Mgr. Miroslava Ptáčková
  Jana Pessrová
  Mgr. Petr Jíša
  Mgr. Alena Matějovská, MBA
  Pavla Homolková
  Bc. Jana Martínková
  Mgr. Petra Rajmanová
  Mgr. Pavla Kovalská
  Pavel Krejča
  PaedDr. Jiří Tůma
  Mgr. Hana Šmídová
  Bc. Milan Mach
   
Komise bytového hospodářství, a sociální a zdravotní
Předseda: Mgr. Radovan Cáder
Členové: Pavel Král
  Pavel Ptáčník
  Ing. Monika Macková
  MUDr. Petra Polívková
  MUDr. Karel Pěkný
  Mgr. Jitka Zelenková
  Miloš Vorel
  Mgr. Pavla Kovalská
  Mgr. Magdalena Kopecká
  PaedDr. Blanka Horálková
   
Komise pro významné události občanů
Předseda: Markéta Pytlíková
Členové: Jana Pessrová
  Jitka Kumštová
  PaedDr. Petr Martínek
  Mgr. Miloš Povolný
  Mgr. Petr Jíša
  Mgr. Radovan Cáder
  Blanka Junková
  Hana Roušalová
  Jana Janoušková
  Dagmar Šusterová
  Ludmila Jánošíková
  Věra Černá
  Růžena Kuklíková
  Božena Míková
  Marie Kalová
  Jana Křečková
  Jana Toulová
  Danuše Želivská
  Věra Dvořáková