Umístění odboru:

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Vedoucí odboru Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail
Bc. Souchová Hana
106/A +420 313 039 470

Vedoucí odboru

e-mail
Zaměstnanci odboru Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail
Dittrichová Hana
107 +420 313 039 472

Zajišťování evidence majetku a zpracování inventur majetku města Vlašimi

e-mail
Klemová Jana
107 +420 313 039 471

Zástupce vedoucí odboru

Zajištění zpracování a evidence nájemních a výpůjčních smluv na majetek ve vlastnictví města Vlašimi a majetek užívaný městem Vlašim.

e-mail
Šandová Štěpánka
106 +420 313 039 473

Zajišťování přípravy, realizace a evidence převodů movitého i nemovitého majetku (kupní, směnné, darovací smlouvy atd.).

e-mail
Šindelářová Martina
106 +420 313 039 474

Zpracování a vedení evidence věcných břemen a souhlasů s uložením inženýrských sítí vydávání výpisů z katastru nemovitostí.

e-mail
Vitisková Hana
113/B +420 313 039 461

Správa městských domů, bytů a nebytových prostor (budova B - u parku, Dvůr 413).

e-mail