Umístění odboru:

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Vedoucí odboru Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail
Ing. Krejča Luboš
106/A +420 313 039 470

Vedoucí odboru

e-mail
Zaměstnanci odboru Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail
Bc. Souchová Hana
107 +420 313 039 471

Zástupce vedoucí odboru, zajišťování přípravy, realizace a evidence převodů movitého i nemovitého majetku (kupní, směnné, darovací smlouvy atd.)

e-mail
Dittrichová Hana
107 +420 313 039 472

Zajišťování evidence majetku a zpracování inventur majetku města Vlašimi

e-mail
Klemová Jana
106 +420 313 039 473

Zajištění zpracování a evidence nájemních a výpůjčních smluv na majetek ve vlastnictví města Vlašimi a majetek užívaný městem Vlašim

e-mail
Šindelářová Martina
106 +420 313 039 474

Zpracování a vedení evidence věcných břemen a souhlasů s uložením inženýrských sítí vydávání výpisů z katastru nemovitostí

e-mail
Vitisková Hana
113 +420 313 039 461

Správa městských domů, bytů a nebytových prostor

e-mail