Umístění odboru:

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Vedoucí odboru Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail
Vedoucí odboru
002 +420 313 039 310

Vedoucí odboru - probíhá výběrové řízení

Řešení pojistných událostí majetku města a odpovědnosti, přidělování domovních čísel, zajišťování voleb, sčítání obyvatel, přestupky.

-
Zaměstnanci odboru Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail
Filipová Radka
013 +420 313 039 312

Pokladna

Místní poplatky ze psů a ubytování.

e-mail
Horálková Lucie
001 +420 313 039 316

Přestupky

Proti občanskému soužití, veřejnému pořádku, majetku a obecně závazným vyhláškám.

e-mail
Jenšíková Hana
012 +420 313 039 311

Zástupce vedoucí odboru

Matrika, ověřování, vystavování rodných listů, oddacích listů, úmrtních listů.

e-mail
Kosíková Markéta
001 +420 313 039 314

Pokladna, podatelna

e-mail
Králová Jana
010 +420 313 039 317

Občanské průkazy, cestovní doklady

e-mail
Kuklíková Karasová Veronika
013 +420 313 039 324

CzechPoint, spisová služba

-
Mgr. Ptáčková Tereza
001 +420 313 039 321

Vedoucí oddělení přestupků odboru vnitřních věcí

e-mail
Sahulová Jaroslava
010 +420 313 039 318

Cestovní doklady, občanské průkazy

e-mail
Vojtová Blanka
005 +420 313 039 319

Zástupce vedoucí odboru

Evidence obyvatel, ohlašovna, přihlášování k trvalému pobytu, rušení trvalých pobytů, poskytování údajů z evidence obyvatel.

e-mail
Vosičková Pavlína
013 +420 313 039 323

Podatelna

e-mail