Umístění odboru:

Dvůr 413, 258 01 Vlašim

Vedoucí odboru Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail
Bc. Vlachová Ivana
212 +420 313 039 380, +420 602 775 215

Vedoucí odboru

e-mail
Zaměstnanci odboru Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail

Registrační činnost

Šabatková Dagmar
206 +420 313 039 383

Zástupce vedoucí odboru

Řízení a organizace práce registračního oddělení živnostenského odboru, zajištění výkonu státní správy v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem na úseku registrace podnikatelů.

e-mail

Kontrolně správní činnost

Kolářová Marie
207 +420 313 039 381

Řízení a organizace práce kontrolního a správního oddělení živnostenského odboru a zajištění výkonu státní správy v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem na úseku kontroly podnikatelů.

e-mail
Kosík Stanislav
213 +420 313 039 384

Zajištění výkonu státní správy v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem na úseku kontroly podnikatelů.

e-mail

Registrační činnost

Srbová Jana
206 +420 313 039 382

Zajištění výkonu státní správy v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem na úseku registrace podnikatelů a v rozsahu stanoveném zákonem o zemědělství na úseku registrace zemědělských podnikatelů.

e-mail