Umístění oddělení:

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Vedoucí oddělení Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail
Röschel Pavel
102 +420 313 039 435

e-mail
Zaměstnanci oddělení Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail
DiS. Kulíková Tereza
102 +420 313 039 436

Vydávání městského Zpravodaje – tištěný informační měsíčník

Redakční práce
Spolupráce při vydávání neperiodických tiskovin a publikací
Zajišťování a realizace grafických a fotografických prácí
Zajištění zpracování Kroniky města, spolupráce s kronikářem
Vedení fotoarchivu města

e-mail
Venderová Eva
102 +420 313 039 438

Správa webových stránek města

Medializace záměrů Města, kulturních a sportovních akcí ve městě
Spolupráce při vydávání neperiodických tiskovin a publikací
Koordinace, komunikace a spolupráce a organizační činnost při plánování a realizaci kulturních společenských a sportovních akcí ve městě pořádaných Městem Vlašim a jeho příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty
Pořádání kulturních akcí
Příprava projektů pro oblast kulturních, společenských a sportovních akcí
Zajišťování a realizace grafických a fotografických prácí

e-mail