Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny

BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VLAŠIM UZAVŘENY DO ODVOLÁNÍ

Otevřena bude od 30.03.2020 pouze podatelna a pokladna v budově Jana Masaryka 302 Vlašim.

PO    8.00 -11.00
ST     8.00 -11.00

Do budovy vcházejte jednotlivě a v rouškách. Vstup do budovy bude organizovat Městská policie Vlašim.

Zaměstnanci města jsou dostupní v pracovních dnech od 8 do 15 hod na uvedených kontaktech.

KONTAKTY ZDE..

INFORMACE Z ÚŘADU

INFORMACE STAROSTY

 

Umístění oddělení:

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Vedoucí oddělení Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail
Röschel Pavel
102 +420 313 039 435
e-mail
Zaměstnanci oddělení Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail
Bc. Polesná Alena
102 +420 313 039 436

Vydávání městského Zpravodaje – tištěný informační měsíčník
Redakční práce a zajišťování činnosti Redakční rady
Spolupráce při vydávání neperiodických tiskovin a publikací
Zajišťování a realizace grafických a fotografických prácí
Správa daní a poplatků – tomboly, kulturní akce, poplatky ze vstupného
Zajištění zpracování Kroniky města, spolupráce s kronikářem
Matriční činnost – svatební obřady, ověřování listin
Vedení fotoarchivu města

e-mail
Venderová Eva
102 +420 313 039 438

Správa webových stránek města
Medializace záměrů Města, kulturních a sportovních akcí ve městě
Spolupráce při vydávání neperiodických tiskovin a publikací
Koordinace, komunikace a spolupráce a organizační činnost při plánování a realizaci kulturních společenských a sportovních akcí ve městě pořádaných Městem Vlašim a jeho příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty
Pořádání kulturních akcí
Příprava projektů pro oblast kulturních, společenských a sportovních akcí
Zajišťování a realizace grafických a fotografických prácí

e-mail
Vondráček Tomáš
102 +420 313 039 437

Správa webových stránek města
Správa a mediální využití sociálních sítí
Redakční a novinářská činnost
Komunikace s ostatními informačními médii
Koordinace, komunikace a spolupráce a organizační činnost při plánování a realizaci kulturních společenských a sportovních akcí ve městě pořádaných Městem Vlašim a jeho příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty
Zajišťování a realizace grafických a fotografických prácí
Monitoring tisku

e-mail
vytvořilo Anawe