Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Kurz terénní přírodovědy proběhl v Podblanickém ekocentru

Na přelomu července a srpna se do Podblanického ekocentra do Vlašimi sjeli učitelé a další zájemci o přírodu, aby se zde zúčastnili kurzu terénní přírodovědy a environmentální výchovy „Nebojme se s dětmi do lesa.“

Letos přijelo 23 účastníků. Převahu měli pedagogové, ale mezi účastníky nechyběly i děti.

Pestrý a různorodý program byl připraven ve spolupráci se Správou CHKO Blaník a ČZU v Praze a tematicky byl zaměřen na les.

Úvodní den patřil zejména mykologii. Spolu s mykologem Jaroslavem Malým jsme se po teoretickém úvodu, kdy jsme se dozvěděli řadu zajímavých informací a také ochutnali houbový likér, vydali sbírat a určovat houby do vlašimského parku.

Seznámení s projektem Lesní poklady a instruktáž ke stejnojmenné geocachingové hře předznamenaly program následujícího dne, kdy si účastníci ve skupinkách vyzkoušeli hledání keší na Blaníku a v okolí. Poté ještě následovala entomologická exkurze u Býkovických rybníků.

Celodenní přírodovědná exkurze na Černokostelecko představila různé typy lesa, zejména z
hlediska intenzity a způsobu využíváni. Zahrnovala návštěvu rezervací Ve Studeném u Sázavy a Voděradské bučiny, kulturni les na místě zaniklé středověké vesnice Aldašín a návštěvu obory na černou zvěř, lesní a okrasnou školku Školního lesního podniku v Kostelci, arboretum Truba - Hošť.

Tradiční čtvrteční vodácké putování, tentokrát v úseku ze Sázavy do Čerčan, připomnělo zaniklé řemeslo vorařů a voroplavbu v Posázaví.

Účastníci se vraceli domů unavení, ale spokojení a odváželi si vlastnoručně vyrobený suvenýr - drátěný stromek, který jim bude připomínat dny strávené ve Vlašimi.

                                                                                                                                                RNDr. Jana Havelková

publikováno 16.8.2012
Odchyt a určování hmyzuaa
vytvořilo Anawe