Akce „Ukliďme Vlašim“

Akce „Ukliďme Vlašim“

Od roku 2014 probíhá každoročně v České republice akce s názvem Ukliďme Česko. V letošním roce chceme do této akce zapojit také naše město Vlašim.

Od roku 2014 probíhá každoročně v České republice akce s názvem Ukliďme Česko. V letošním roce chceme do této akce zapojit také naše město. V sobotu 7. dubna se tedy Vlašim tohoto úklidu také zúčastní.

Tato akce je určena dobrovolníkům, kteří by rádi měli své město čistší a hezčí a svou pomocí by tak rádi přispěli k jeho uklizení a zkrášlení.

Zároveň bychom při této příležitosti rádi oslovili spolky a další organizace z Vlašimi. Tato akce by pro ně mohla být nápomocna k jejich zviditelnění a mohli by i prezentovat svoji zásluhu na tom, že je Vlašim hezčí.

Máte-li zájem zúčastnit se úklidu, ať už jako jednotlivec či větší skupina, neváhejte kontaktovat koordinátorku úklidu paní Bartošovou – kontakt viz níže.

S paní Bartošovou si domluvíte buď přímo místo, které byste chtěli uklidit, anebo určení místa necháte na ní. Ona následně, podle počtu zájemců, rozdělí přihlášené do skupin a určí skupině místo úklidu.

Město Vlašim pro tuto akci zajistí dobrovolníkům pomůcky, a to zejména: pytle na odpadky, rukavice, apod. Případné další pomůcky obstará po konzultaci s koordinátorkou.

Akce Ukliďme Vlašim proběhne v sobotu 7. dubna 2018 od 10:00 do 16:00 v různých lokalitách ve Vlašimi.

Samozřejmě víme, že někteří ze zájemců nemohou uklízet přímo v uvedenou sobotu. Zájemci, kterých se to týká, mohou oznámit koordinátorce, že mají zájem uklízet jiný den v týdnu před oficiální akcí a také jí sdělit, ve které části by rádi uklízeli.

Pojďme společně uklidit Vlašim, naše město, ve kterém žijeme!

 

Kontaktní osoba:

Anna Bartošová

Koordinátorka akce

e-mail: anicka.bartosova@seznam.cz

 

ukid_vlasim

 

publikováno 20.3.2018