Aktualizováno! Od června nás čekají dopravní komplikace.

uzavirky_kraj_112

Středočeský kraj naplánoval velkou rekonstrukci silnice, která spojuje Benešov, Vlašim, Pelhřimov, Telč a Želetavu.

Od 1. června začne Středočeský kraj provádět rekonstrukce komunikací, které se značně dotknou nás všech.

Chystané opravy se budou přímo dotýkat Vlašimi a jejího okolí, lze očekávat nepříjemné uzavírky, objížďky, průjezdy na semafory apod.

 

Tyto rekonstrukce budou probíhat v několika etapách do konce letošního roku:

 • 1. června začne úplná uzavírka komunikace v Domašíně od mostu pod kostelem k odbočce na Nesperskou a Hrazenou  Lhotu (u vlakové zastávky Domašín). Zde bude rekonstrukce probíhat frézováním povrchu, opravou krajnic a odvodňovacích příkopů; včetně výměny obrubníků v Domašíně. Doba uzavírky bude 2 měsíce. 
   
 • 15. června začne úplná uzavírka komunikace 112 od železničního přejezdu u Struhařova (blíž k Benešovu) až k odbočce na Jemniště. Zde se bude rovněž měnit podloží a rekonstruovat 4 propustky. Doba uzavírky do 15. prosince.
   
 • 1. července je plánovaná úplná uzavírka od mostu v Domašíně pod kostelem ke křižovatce na Palackého náměstí. Tato rekonstrukce bude probíhat včetně výměny podloží (kufru) a potrvá 4 měsíce.
   
 • 1. července je plánovaná úplná uzavírka komunikace od křižovatky do Navrátilovy ulice ke křižovatce Malovidy/Zdislavice. Zde se bude rovněž měnit podloží a opravovat propustky. Délka uzavírky 4 měsíce.

 

Informace, týkající se obslužnosti linkových autobusů:

 • Během června bude do Domašína zajíždět městská doprava dle původního jízdního řádu a některé linkové autobusy směrem k Benešovu budou jezdit přes Domašín a letiště.
 • Hrazená Lhota a Domašín-železniční zastávka zůstanou bez obsluhy.
 • Celý červenec bude pro autobusovou dopravu do Domašína kritický, neboť autobus se nebude mít kde otočit.
 • Vedení ČSAD jedná se zhotovitelem staveb o možnostech, jak alespoň minimální obslužnost zajistit.

 

Informace, týkající se svozu domovního odpadu:

 • Do některých lokalit se svozové vozidlo TS zřejmě vůbec nedostane. Vzhledem k tomu, že nikdo nelze určit v jaké době a jak budou jednotlivé lokality přístupné, dohodlo se s TS alespoň na provizorním zajištění uložení domovního odpadu.
 • V lokalitě „Bruk“ bude umístěna velká 1100l nádoba u nádraží a druhá v kolonce. Její objem mnohonásobně převyšuje objem 100l nádoby a proto by měla být schopna absorbovat veškerý domovní odpad, který občané ukládají do svých domovních popelnic. 
 • V lokalitě Bolinky budou rovněž dle možnosti příjezdu umístěny nádoby 1100l.
 • V lokalitě Boliny pro část vedle fotbalového hřiště bude také tato nádoba umístěna někde v blízkosti čekárny.
 • Co se týká větších lokalit – v Domašíně u brány a ve Vlašimi v Oboře, tak zde chtějí TS přistavit velkoobjemové kontejnery.

    
Veškeré výše zmíněné nádoby jsou určené pro domovní odpad a ne pro odpad z půd a sklepů. Pamatujete, že je možné, že delší dobu nebude možno nádoby odvézt a potom nebude kam odpad odkládat.

Co se týká ostatních domovních nádob v místech, které jsou v blízkosti plánovaných staveb, TS s jejich svozem samozřejmě počítají. Je ale možné, že vzhledem ke stavu probíhajících rekonstrukcí se svozové intervaly změní.

Karel Kroupa, místostarosta

 

Rekonstrukci silnice provádí a financuje Středočeský kraj a Město Vlašim má bohužel minimum pravomocí akci jakkoliv (i časově) ovlivňovat či upravovat. Společně to musíme zvládnout!

 

Silnice č. II/112

II/112 je silnice II. třídy, která vede ze středních Čech na Vysočinu a spojuje Benešov, Vlašim, Pelhřimov, Telč a Želetavu. Její celková délka je 112,788 km. V úseku Benešov – Pelhřimov se jedná o významnou alternativní komunikaci k dálnici D1. Je to 10. nejdelší silnice II. třídy v ČR (zdroj: Wikipendia).
 

mapa_112

publikováno 31.5.2020