Aktuální Informace - evidence řidičů, evidence vozidel,..

Informace - evidence řidičů, evidence vozidel,..

Změny v provozu odboru dopravy a silničního hospodářství do odvolání.

EVIDENCE ŘIDIČŮ A EVIDENCE VOZIDEL POUZE NA ZÁKLADĚ TELEFONICKÉHO NEBO E-MAILOVÉHO OBJEDNÁNÍ

(na jednotlivá pracoviště prostřednictvím kontaktů zveřejněných na internetových stránkách městského úřadu a na budově úřadu).

 

Telefonické objednání je možné v těchto dnech a hodinách na níže uvedených telefonech:

Pondělí                           08:00 h – 13:00 h 14:00 h – 17:00 h
Středa                             08:00 h – 11:00 h 12:00 h – 17:00 h
Úterý, čtvrtek a pátek   08:00 h – 11:30 h 12:30 h - 15:00 h

evidence řidičů

tel.: 313 039 332; e-mail: ladislava.bohacova@mesto-vlasim.cz
tel.: 313 039 346; e-mail: jana.pavouckova@mesto-vlasim.cz

evidence vozidel

tel.: 313 039 337; e-mail: katerina.havlikova@mesto-vlasim.cz
tel.: 313 039 338; e-mail: olga.sandova@mesto-vlasim.cz
tel.: 313 039 339; e-mail: nela.jelinkova@mesto-vlasim.cz

 

Platnost od 19.10.2020 do odvolání.

 


19.10.2020

 

Vážení občané,

z důvodu nařízení vlády o omezení úředních hodin v rámci nouzového stavu a aktuální epidemiologické situaci dochází ke změně vyřizování klientů odboru dopravy a silničního hospodářství na úseku evidence vozidel a evidence řidičů takto:
 

Klienti budou vyřizováni na základě telefonického objednání na jednotlivá pracoviště prostřednictvím kontaktů zveřejněných v tomto článku, na internetových stránkách Městského úřadu Vlašim a na budově B Městského úřadu Vlašim, Dvůr 413, Vlašim (u vchodu do zámeckého parku).
 

Telefonické objednání je možné v těchto dnech a hodinách na níže uvedených telefonech:

Pondělí                             8:00-13:00   14:00-17:00
Středa                               8:00-11:00   12:00-17:00
Úterý, čtvrtek a pátek    8:00–11:30  12:30–15:00 
 

KONTAKTY

evidence řidičů
tel. č.: 313 039 332        e-mail: ladislava.bohacova@mesto-vlasim.cz 
tel. č.: 313 039 346        e-mail: jana.pavouckova@mesto-vlasim.cz  

evidence vozidel
tel. č.: 313 039 337        e-mail: katerina.havlikova@mesto-vlasim.cz
tel. č.: 313 039 338        e-mail: olga.sandova@mesto-vlasim.cz
 

Pravidla pohybu v budově B Městského úřadu Vlašim, Dvůr 413, Vlašim (u vchodu do zámeckého parku):

 • Bude koordinován počet klientů, kteří mohou ve stejný čas vstoupit do budovy B úřadu v době úředních hodin.
 • Vstup do budovy je v režimu řízeného přístupu. Vstup do budovy je koordinován městskou policií.
 • Klient kontaktuje telefonicky ohledně vyřízení své záležitosti požadovaného zaměstnance, se kterým se domluví na určitý čas návštěvy. 
 • Pokud se dostaví klient bez objednání, může se telefonicky na místě objednat.
 • Kontakty jsou vyvěšené na vstupních dveřích budovy B městského úřadu a na internetových stránkách.
 • Klienti jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry, neshlukovat se na chodbách a v čekacích zónách.
 • Klienti jsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 • Klienti jsou povinni provést desinfekci rukou při vstupu i odchodu z budovy prostřednictvím instalovaných stojanů s desinfekčními prostředky.
 • Klienti jsou povinni dodržovat pokyny městské policie a zaměstnanců úřadu.
 • Klienti jsou povinni číst a řídit se informačními tabulemi rozmístěnými na úřadě.
 • Klientům, kteří jeví příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolesti svalů a kloubů, únava), kteří jsou v pracovní neschopnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebo kterým byla nařízena karanténa v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je vstup do budov úřadu zakázán.

Ve Vlašimi dne 14.10.2020
Karel Balík, tajemník
 

publikováno 2.11.2020