Aktuální uzavírky komunikací

uzavirky_kraj_112

V současné době ve Vlašimi a v jejím blízkém okolí probíhá několik dopravních omezení z důvodu rekonstrukcí komunikací. A ještě další omezení se připravují. 

13.7.2020

 

Stavba: II/112 Domašín – Zdislavice

Etapa A:

Od středy 15.7.2020 bude uzavírka silnice II/112 od křižovatky ulic Benešovská/Divišovská/tř. Politických vězňů/Palackého nám., do zatáčky pod kostelem sv. Jakuba v Domašíně.
Uzavírka bude probíhat ve třech etapách. Etapy č. 1 a 3 budou probíhat současně, po dokončení těchto dvou etap bude následovat etapa č. 2.
Etapa č. 1 - od zatáčky pod kostelem sv. Jakuba v Domašíně k pomníku padlých v Domašíně (nám. Domašín).
Etapa č. 2 - od pomníku padlých v Domašíně (nám. Domašín) po křížení ulic Benešovská/Domašínská.
Etapa č. 3 - od křížení ulic Benešovská/Domašínská po křížení ulic Benešovská/Divišovská/tř. Politických vězňů/Palackého nám

Informační dopis od zhotovitele stavby Silnice GROUP si můžete stáhnout ZDE

Rozhodnutí o uzavírce ZDE

Vyznačení uzavírky v mapě a další informace ke značení ZDE

Zastávka BUS Domašín a Vlašim ZDE

 

dom_uzavirka

 

Etapa B:

Od středy 15.7.2020 bude uzavírka silnice II/112 od křížení ulic Lidická/Obránců míru (Vlašim - potraviny U Koláře) po křížení silnic II/112 a II/127 (křižovatka Zdislavice - Malovidy)
 

Rozhodnutí o uzavírce ZDE

Vyznačení uzavírky v mapě a další informace ke značení ZDE

Zastávka BUS Domašín a Vlašim ZDE

 

vla-zdi_uzavirka

 


28.6.2020

 

V současné době ve Vlašimi a v jejím blízkém okolí probíhá několik dopravních omezení z důvodu rekonstrukcí komunikací. A ještě další omezení se připravují. Nás se velkou měrou dotýkají:

  • Nyní je úplně uzavřena komunikace od železničního přejezdu u Struhařova k odbočce na Jemniště. Uzavírka by měla trvat do Vánoc (rekonstrukce čtyř propustků, nový asfaltový povrch včetně výměny podloží komunikace, čištění odvodňovacích příkopů).
  • Rovněž je úplně uzavřena komunikace od odbočky na Hrazenou Lhotu k mostu u kostela V Domašíně. Uzavírka by měla trvat do konce července (nový asfaltový povrch, výměna obrubníků, nové krajnice a čištění odvodňovacích příkopů). V tuto dobu zde probíhá odtěžení části spodní vrstvy okraje vozovky, se kterým projekt nepočítal.
  • Od cca 6.13. července dojde k úplné uzavírce komunikace od mostu u kostela v Domašíně ke křižovatce na Palackého náměstí ve Vlašimi. Tuto rekonstrukci má dodavatel zadanou jako jeden souvislý celek, ale domluvili jsme se s nimi, že úsek rozdělí na úseky tři, aby se po většinu rekonstrukce alespoň nějakým způsobem daly dopravně obsluhovat rodinné domy.

Během července nebude do Domašína zajíždět žádná autobusová doprava kromě městské dopravy, kdy nám vedení ČSAD vyšlo vstříc a autobus za krkolomných podmínek do Domašína pošle (z tohoto důvodu bude zákaz parkování za pomníkem padlých). Rovněž z důvodu nemožnosti zásobování bude uzavřen obchod Hruška. Uzavírka by měla trvat čtyři měsíce (nový asfaltový povrch a částečná výměna podloží komunikace).

  • Přibližně od první poloviny července začne rekonstrukce silnice za úplné uzavírky Lidické ulice od křižovatky Navrátilovy ulice až ke křižovatce Malovidy/Zdislavice. Tuto rekonstrukci má opět dodavatel zadanou jako jeden souvislý celek, ale domluvili jsme se s ním o jejím rozdělení, aby se po většinu doby rekonstrukce alespoň nějakým způsobem dala dopravně obsluhovat firma Sellier & Bellot a Obora. V první fázi dojde ke kompletnímu odfrézování povrchu a následně bude podloží měněno na etapy. V jednu chvíli bude do této části umožněn příjezd zde bydlícím občanům od Vlašimi, potom od Vracovic. Obyvatelé Bolinky a Boliny budou muset používat místní komunikace přes Loretu a Řimovice. Z tohoto důvodu zde nebude poskytována žádná dopravní obslužnost (autobusy). Uzavírka by měla trvat čtyři měsíce (nový asfaltový povrch a výměna podloží komunikace).
  • Do 7. srpna 2020 bude uzavřena komunikace Kuňovice – Borovnice.
  • Do 19. července 2020 bude uzavřena komunikace u Čechtic (nový most).
  • Do 13. října 2020 bude uzavřena komunikace Hulice – Sedmpány a Němčice – Bernartice.
  • Do 31. října 2020 bude uzavřena komunikace v Libži.

Tyto informace píši z nám dostupných informací a jsou pouze orientační. Díky vstřícnosti firem, které jsou ochotny stavby rozdělit, dojde k menšímu omezení dopravy pro obyvatele ve stavebních lokalitách bydlících. Samozřejmě tím budou pro firmy práce komplikovanější a budou pomaleji realizovány.

Jistě nastanou i práce takového rozsahu, že se v některou dobu ke své nemovitosti nedostaneme – s tím musíme počítat. Žádám ty z vás (pokud tomu nebrání zdravotní důvody), abyste v době rekonstrukce silnice zvážili, jak nutně musíte ke svým nemovitostem zajíždět vozidly.

Všichni bychom ve vlastním zájmu měli průběh uzavírek a prací pozorně sledovat a vozidla si zaparkovat tak, abychom najednou nezjistili, že je máme na dvoře a komunikace před námi je do hloubky vybagrována.

Snažíme se také, aby nás i vás realizační firmy o průběhu jednotlivých prací s předstihem informovaly.

              Co se týká svozu domovního odpadu, budou TS Vlašim dělat vše, co bude v jejich silách.

Celý zbytek letošního roku bude pro nás pro všechny velice dopravně náročný, ale na druhou stranu můžeme být rádi, že se Středočeský kraj začal konečně opravám komunikací věnovat.

 

Karel Kroupa, místostarosta

publikováno 13.7.2020