Dopravní omezení v důsledku přeložky vodovodního řádu

Dopravní omezení v důsledku přeložky vodovodního řádu

Vzhledem k dopravním komplikacím došlo na všech semaforech k úpravám intervalů průjezdnosti.

Z důvodu realizace stavby "Vlašim - vodovodní řad, ul. Divišovská a ul. Třebízského - přeložka vodovodního řadu" probíhá delší dopravní omezení. 

Potrubí povede z Palackého náměstí celou Divišovskou až k ústí ulice Družstevní a bude se po většinu trasy dělat tzv. PROTLAKEM, tzn. bez celoplošného výkopu. Proto neuvidíte tolik stavební techniky jako v případě výkopu po celé trase pokládky potrubí. A proto také není třeba Divišovskou ulici plně uzavřít. Avšak jízdní pruh, kterým vodovod povede musí být plně uzavřen. Omezení bylo realizováno pomocí tří semaforů. Na semaforech byly změněny intervaly průjezdnosti, aby se předešlo neúměrně dlouhým kolonám aut právě od „kruháku“ u Billy směrem na Benešov. Na stav dopravy v této lokalitě budeme i nadále reagovat, aby omezení a čekací doby byly co nejkratší. 

Po ukončení této stavby, které je plánováno na konec měsíce září (27.9.2024), bude již kompletně vyměněna vodovodní soustava Sídliště Sever.

Tato akce je nezbytná pro zajištění spolehlivosti a kvality dodávky pitné vody do vašich domovů. Středočeský kraj pak v roce 2025 plánuje kompletní opravu Divišovské ulice.

Stavební práce byly zahájeny 10. 6. 2024 a probíhat budou ve 4 etapách:

Průjezd Divišovské ulice bude řízen semafory, zastávka MHD Vlašim - ZŠ Sídliště zůstane v provozu.

1. etapaÚplná uzavírka Palackého náměstí a částečná uzavírka silnice č. II/123 ul. Divišovská
Termín: 10. 6. 2024 - 19. 7. 2024

2. etapa - Částečná uzavírka silnice II/113, ul. Divišovská a úplná a částečná uzavírka ul. Severní - úsek 2 a 5
Termín: 22. 7. 2024 - 16. 8. 2024

3. etapa - Částečná uzavírka silnice č. II/113, ul. Divišovská - úsek 3
Termín: 19. 8. 2024 - 13. 9. 2024

4. etapa - Úplná uzavírka ul. Třebízského, Vlašim - úsek 4
Termín 16.9.2024 - 27.9.2024

Během realizace těchto prací může v jednotlivých etapách dojít k dočasným omezením v dodávce pitné vody, za což se vám velmi omlouváme. Pokud nastane situace, kdy bude nutné vodu zcela zastavit, budete o této skutečnosti s časovým předstihem informování místním rozhlasem. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Mapy uzavírek a jednotlivých etap:

voda1

voda2

voda3

voda4

voda5

voda6

voda7

publikováno 4.6.2024