Dotazníkové šetření – Způsob vytápění domácností kotli na tuhá paliva

dotazník

Dotazník pro obyvatele města Vlašimi a přidružených obcí Bolina, Bolinka, Bruk, Domašín, Hrazená Lhota, Nesperská Lhota, Polánka a Znosim

Prosíme o vyplnění anonymního dotazníku pro zjištění zájmu o využití kotlíkových dotací, které poskytuje Státní fond životního prostředí a od roku 2022 také Středočeský kraj.

Dotazník naleznete ke stažení ve formátu PDF na konci stránky. K dispozici je také v tištěné podobě v aktuálním čísle Zpravodaje města Vlašimi (č.7), ve vestibulu budovy A a B MěÚ Vlašim a je možné jej také vyplnit a odeslat elektronicky ZDE.

Nevyplňujete-li online formou na webu, vhoďte prosím vyplněný dotazník do schránky umístěné v prostorách podatelny budovy A a B městského úřadu Vlašim nejpozději do 31. 12. 2021.

destaero

publikováno 22.11.2021