Elektronická evidence tržeb

evidence

Finanční úřad pro Středočeský kraj informuje o spuštění informační kampaně.

Za účelem zajištění maximální informovanosti veřejnosti a tím současně eliminování obav podnikatelů
byla k 1. červnu 2016 spuštěna informační kampaň k Elektronické evidenci tržeb,
v rámci které byl vytvořen informační leták uveřejněný níže.

_el_ev_trzeb

publikováno 28.6.2016