• HP banner 1bb
  Čínský pavilon v zámeckém parku
 • HP banner 2bb
  Letecký pohled na město
 • HP banner 3bb
  Nová lávka přes řeku Blanici
 • HP banner 4bb
  Palackého náměstí
 • HP banner 5bb
  Vlašimská brána v zámeckém parku
 • HP banner 6bb
  Zámecký park
 • HP banner 7bb
  Žižkovo náměstí

Geometrické zaměřování v Domašíně

katastrální úřadbbV těchto dnech bude zahájena etapa podrobného měření polohopisu, která nově geometricky a polohově určí obsah katastrální mapy.
V rámci obnovy katastrálního operátu novým mapováním v intravilánu k.ú. Domašín proběhlo během roku 2013 místní šetření v rámci etapy zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov.

Na základě smlouvy uzavřené s Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj bude podrobné měření k obnově katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Domašín provádět Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. Podle § 7 odst.1 zákona č.200/1994.Sb. o zeměměřictví  v úplném znění jsou pověření zaměstnanci a osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti oprávněni v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemků.

Předkládáme vám seznam zaměstnanců firmy Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o., kteří budou od března do června 2014 v k.ú.Domašín provádět podrobné měření:

Ing. Ivana Antoňů

Ing. Ivana Řezníková

Ing. Jan Varyš

Lukáš Soukup

Ing. Marie Heinzová

Michal Marek

Děkuji Vám za spolupráci Ing. Zuzana Ulrichová, OOKO Katastrální úřad pro Středočeský kraj,

tel.  284 043 275

publikováno 17.2.2014

Kontakty

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
25801  Vlašim

IČ: 00232947, DIČ: CZ00232947

Spojovatelka: 
+420 313 039 313

podatelna@mesto-vlasim.cz

Akce v kraji Blanických rytířů

vytvořilo Anawe