Geometrické zaměřování v Domašíně

katastrální úřadV těchto dnech bude zahájena etapa podrobného měření polohopisu, která nově geometricky a polohově určí obsah katastrální mapy.
V rámci obnovy katastrálního operátu novým mapováním v intravilánu k.ú. Domašín proběhlo během roku 2013 místní šetření v rámci etapy zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov.

Na základě smlouvy uzavřené s Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj bude podrobné měření k obnově katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Domašín provádět Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. Podle § 7 odst.1 zákona č.200/1994.Sb. o zeměměřictví  v úplném znění jsou pověření zaměstnanci a osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti oprávněni v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemků.

Předkládáme vám seznam zaměstnanců firmy Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o., kteří budou od března do června 2014 v k.ú.Domašín provádět podrobné měření:

Ing. Ivana Antoňů

Ing. Ivana Řezníková

Ing. Jan Varyš

Lukáš Soukup

Ing. Marie Heinzová

Michal Marek

Děkuji Vám za spolupráci Ing. Zuzana Ulrichová, OOKO Katastrální úřad pro Středočeský kraj,

tel.  284 043 275

publikováno 17.2.2014